Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye Girişi

Kesir Nedir
Kesir Resimleri

Bu Yazıda Neler Var

 • Basit kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
 • Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
 • Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
 • Kesirler Konusu Resimli Anlatım
 • Kesir Çeşitleri
 • Basit Kesirler
 • Birim Kesirler
 • Bileşik Kesirler
 • Tamsayılı Kesirler
 • Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme
 • Tamsayılı Kesri Bileşik Kesire Çevirme
 • Bileşik Kesiri Tamsayılı Kesire Çevirme
 • Doğal Sayıları Bayağı Kesir Olarak Yazma
 • Kesirleri Genişletme
 • Kesirleri Sadeleştirme
 • Kesirleri Karşılaştırma
 • Paydası Eşit Olan Kesirleri Sıralama
 • Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama
 • Pay ve Paydaları Eşit Olamayan Kesirleri Sıralama
 • Bir Bütünün İstenen Kesir Sayısını Bulmak
 • Kesir Verilen Sayının Bütününü Bulmak
 • Kesirlerde Toplama
 • Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama
 • Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri Toplama

 • Eş parçalara bölünmüş bir bütünün,eş parçalarından birini veya birkaçını ifade eden sayılara kesir sayısı denir.

  Örn1: a,b ∈ N ve b ≠ 0 olmak üzere a/b bir kesirdir.

  A’ya pay , b’ye ise payda denir.

  KESİR BİRİMİ
  Payı bir olan kesirlere kesir birimi denir.

  Örn2:
  - “1/2” kesri bir kesir birimidir.
  - “1/2” kesri paydaları 2 olan kesirlerin birimidir.

  DOĞAL SAYILARI KESİR SAYISI OLARAK GÖSTERME
  Her doğal sayının 1’e bölünmesi,kendisine eşittir.Doğal sayılar paydasına 1 yazılarak kesir şeklinde gösterilebilir.

  Örn3: “5” doğal sayısını kesir olarak yazalım.
  5= 5/1

  Örn4: “0” doğal sayısını kesir olarak yazalım.
  0= 0/1

  Örn5: “1089563248” doğal sayısını kesir olarak yazalım.
  1089563248= 1089563248/1

  1)KESİR ÇEŞİTLERİ
  a) Basit Kesir

  Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.
  Örn7: 5/19 , 89/500 , 189123/273747 ...

  b)Bileşik Kesir
  Payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirlere
  bileşik kesir denir.
  Örn8: 19/10 , 20/20 , 37529/12 , 20875/20875 ...

  c)Tam Sayılı Kesir
  Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile yazılan kesirlere,tam sayılı kesir denir.
  Örn9:

  2)KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

  Basit kesirleri sayı doğrultusunda gösterme


  Basit kesirleri sıralarken sayı doğrusu bir bütün içinde ( 0 – 1 arası yada 1- 2 , 3 – 4 arası gibi ) 0 – 1 şeklinde sayı doğrusunda aralık alırız. 0 – 1 arasını payda kadar böleriz ve pay kadar sayarak gösteririz.

  Örneğin : 5/7 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
  Cevap :
  Basir kesirleri sayı doğrultusunda gösterme

  Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme


  Bileşik kesirleri sayı doğrusunda gösterirken kesir içinde kaç tane bütün var ise bütünleri paydadaki sayı kadar böleriz ve üstteki (pay) sayı kadar sayarak o noktayı gösteririz.
  Örneğin: 8/5 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
  Cevap :
  Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme

  Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme


  Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken tam sayı kadar tam kısım bölünmeden tam olarak gösterilir. Diğer bir tam ise paydadaki sayı kadar parçaya ayrılır ve pay kadar sayılarak gösterilir.

  Örnek : kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
  Cevap :
  Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
  3) BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME
  Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken,kesrin payı paydasına bölünür.Bölüm tam sayı, bölen payda, kalan ise pay olarak yazılır.

  Örn11:
  9 9 4
  4 - 8 2
  4

  4) TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME
  Bir tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek için; tam sayı payda ile çarpılır.Çarpım pay ile toplanır, payda pay olarak aynen yazılır.

  Örn13:
  (4.4)+3 16+3 19
  4 4 4

  5) DENK KESİRLER
  Denk Kesirler:Bir bütünün
  Aynı büyüklükteki kısmını
  Gösteren kesirlere denk
  Kesirler denir.

  Denk olan 2 kesirden birincisinin
  Payı ile ikincisinin paydasının çarpımı;
  Birincisinin paydası ile ikincisinin payının çarpımına eşittir.

  Örn14:
  1 3 1.6 = 6
  2 6 2.3 = 6

  Örn15:
  2 4 2.8 = 4.4
  4 8 16 = 16

  í Denk kesirler ; h sembolü ile ifade edilir.

  6) KESİRLERDE GENİŞLETME İŞLEMİ
  Herhangi bir kesrin, pay ve paydası aynı sayma sayısı ile çarpılırsa;kesrin değeri değişmez.Kesir genişletilmiş olur.
  • Bir kesir ile genişletilmişi denktir.

  Örn16: 3 . 4 = 12 í Yani, 3/7 h 12/28

  7 . 4 = 28

  7) KESİRLERDE SADELEŞTİRME İŞLEMİ
  Herhangi bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısına bölünürse, kesrin değeri değişmez.Kesir sadeleştirilmiş olur.

  Örn17:
  32 : 2 = 16
  20 : 2 = 10

  8) KESİRLERDE SIRALAMA
  a)Paydaları Eşit Olan Kesirlerde Sıralama
  Paydaları eşit olan kesirlerde , payı en büyük olan kesir en büyüktür.

  Örn18:
  6 2 8 kesirlerini artan sırada sıralıyalım.
  8 8 8

  2 \ 6 \ 8
  8 8 8

  b)Payları Eşit Olan Kesirlerde Sıralama
  Payları eşit olan kesirlerde, paydası küçük olan en büyüktür.

  Örn19: 4 4 4 kesirle

  Kesirler Konusu Resimli Anlatım


  Kesir Çeşitleri


  Kesir Çeşitleri

  Basit Kesirler


  Basit Kesirler

  Birim Kesirler


  Birim Kesirler

  Bileşik Kesirler


  Bileşik Kesirler

  Tamsayılı Kesirler


  Tamsayılı Kesirler

  Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme


  Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme

  Tamsayılı Kesri Bileşik Kesire Çevirme


  Tamsayılı Kesri Bileşik Kesire Çevirme

  Bileşik Kesiri Tamsayılı Kesire Çevirme


  Bileşik Kesiri Tamsayılı Kesire Çevirme

  Doğal Sayıları Bayağı Kesir Olarak Yazma


  Doğal Sayıları Bayağı Kesir Olarak Yazma

  Kesirleri Genişletme


  Kesirleri Genişletme

  Kesirleri Sadeleştirme


  Kesirleri Sadeleştirme

  Kesirleri Karşılaştırma


  Kesirleri Karşılaştırma

  Paydası Eşit Olan Kesirleri Sıralama


  Paydası Eşit Olan Kesirleri Sıralama

  Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama


  Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama

  Pay ve Paydaları Eşit Olamayan Kesirleri Sıralama


  Pay ve Paydaları Eşit Olamayan Kesirleri Sıralama

  Bir Bütünün İstenen Kesir Sayısını Bulmak


  Bir Bütünün İstenen Kesir Sayısını Bulmak

  Kesir Verilen Sayının Bütününü Bulmak


  Kesir Verilen Sayının Bütününü Bulmak

  Kesirlerde Toplama


  Kesirlerde Toplama

  Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama


  Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama

  Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri Toplama


  Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri Toplama

  Benzer Yazilar

  
  15 | Kesir

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor