Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kesir Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Eş parçalara bölünmüş bir bütünün,eş parçalarından birini veya birkaçını ifade eden sayılara kesir sayısı denir.

Örn1: a,b ∈ N ve b ≠ 0 olmak üzere a/b bir kesirdir.

A’ya pay , b’ye ise payda denir.

KESİR BİRİMİ
Payı bir olan kesirlere kesir birimi denir.

Örn2:
- “1/2” kesri bir kesir birimidir.
- “1/2” kesri paydaları 2 olan kesirlerin birimidir.

DOĞAL SAYILARI KESİR SAYISI OLARAK GÖSTERME
Her doğal sayının 1’e bölünmesi,kendisine eşittir.Doğal sayılar paydasına 1 yazılarak kesir şeklinde gösterilebilir.

Örn3: “5” doğal sayısını kesir olarak yazalım.
5= 5/1

Örn4: “0” doğal sayısını kesir olarak yazalım.
0= 0/1

Örn5: “1089563248” doğal sayısını kesir olarak yazalım.
1089563248= 1089563248/1

1)KESİR ÇEŞİTLERİ
a) Basit Kesir

Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.
Örn7: 5/19 , 89/500 , 189123/273747 ...

b)Bileşik Kesir
Payı paydasından büyük veya payı paydasına eşit olan kesirlere
bileşik kesir denir.
Örn8: 19/10 , 20/20 , 37529/12 , 20875/20875 ...

c)Tam Sayılı Kesir
Bir sayma sayısı ve bir basit kesir ile yazılan kesirlere,tam sayılı kesir denir.
Örn9:

2)KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

Basit kesirleri sayı doğrultusunda gösterme


Basit kesirleri sıralarken sayı doğrusu bir bütün içinde ( 0 – 1 arası yada 1- 2 , 3 – 4 arası gibi ) 0 – 1 şeklinde sayı doğrusunda aralık alırız. 0 – 1 arasını payda kadar böleriz ve pay kadar sayarak gösteririz.

Örneğin : 5/7 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap :
Basir kesirleri sayı doğrultusunda gösterme

Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme


Bileşik kesirleri sayı doğrusunda gösterirken kesir içinde kaç tane bütün var ise bütünleri paydadaki sayı kadar böleriz ve üstteki (pay) sayı kadar sayarak o noktayı gösteririz.
Örneğin: 8/5 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap :
Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme

Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme


Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken tam sayı kadar tam kısım bölünmeden tam olarak gösterilir. Diğer bir tam ise paydadaki sayı kadar parçaya ayrılır ve pay kadar sayılarak gösterilir.

Örnek : kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.
Cevap :
Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
3) BİLEŞİK KESRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRME
Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken,kesrin payı paydasına bölünür.Bölüm tam sayı, bölen payda, kalan ise pay olarak yazılır.

Örn11:
9 9 4
4 - 8 2
4

4) TAM SAYILI KESRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRME
Bir tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmek için; tam sayı payda ile çarpılır.Çarpım pay ile toplanır, payda pay olarak aynen yazılır.

Örn13:
(4.4)+3 16+3 19
4 4 4

5) DENK KESİRLER
Denk Kesirler:Bir bütünün
Aynı büyüklükteki kısmını
Gösteren kesirlere denk
Kesirler denir.

Denk olan 2 kesirden birincisinin
Payı ile ikincisinin paydasının çarpımı;
Birincisinin paydası ile ikincisinin payının çarpımına eşittir.

Örn14:
1 3 1.6 = 6
2 6 2.3 = 6

Örn15:
2 4 2.8 = 4.4
4 8 16 = 16

í Denk kesirler ; h sembolü ile ifade edilir.

6) KESİRLERDE GENİŞLETME İŞLEMİ
Herhangi bir kesrin, pay ve paydası aynı sayma sayısı ile çarpılırsa;kesrin değeri değişmez.Kesir genişletilmiş olur.
• Bir kesir ile genişletilmişi denktir.

Örn16: 3 . 4 = 12 í Yani, 3/7 h 12/28

7 . 4 = 28

7) KESİRLERDE SADELEŞTİRME İŞLEMİ
Herhangi bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısına bölünürse, kesrin değeri değişmez.Kesir sadeleştirilmiş olur.

Örn17:
32 : 2 = 16
20 : 2 = 10

8) KESİRLERDE SIRALAMA
a)Paydaları Eşit Olan Kesirlerde Sıralama
Paydaları eşit olan kesirlerde , payı en büyük olan kesir en büyüktür.

Örn18:
6 2 8 kesirlerini artan sırada sıralıyalım.
8 8 8

2 6 8
8 8 8

b)Payları Eşit Olan Kesirlerde Sıralama
Payları eşit olan kesirlerde, paydası küçük olan en büyüktür.

Örn19: 4 4 4 kesirle

Kesirler Konusu Resimli Anlatım


Kesir Çeşitleri


Kesir Çeşitleri

Basit Kesirler


Basit Kesirler

Birim Kesirler


Birim Kesirler

Bileşik Kesirler


Bileşik Kesirler

Tamsayılı Kesirler


Tamsayılı Kesirler

Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme


Kesirleri Sayı Doğrultusunda Gösterme

Tamsayılı Kesri Bileşik Kesire Çevirme


Tamsayılı Kesri Bileşik Kesire Çevirme

Bileşik Kesiri Tamsayılı Kesire Çevirme


Bileşik Kesiri Tamsayılı Kesire Çevirme

Doğal Sayıları Bayağı Kesir Olarak Yazma


Doğal Sayıları Bayağı Kesir Olarak Yazma

Kesirleri Genişletme


Kesirleri Genişletme

Kesirleri Sadeleştirme


Kesirleri Sadeleştirme

Kesirleri Karşılaştırma


Kesirleri Karşılaştırma

Paydası Eşit Olan Kesirleri Sıralama


Paydası Eşit Olan Kesirleri Sıralama

Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama


Paydaları Eşit Olan Kesirleri Sıralama

Pay ve Paydaları Eşit Olamayan Kesirleri Sıralama


Pay ve Paydaları Eşit Olamayan Kesirleri Sıralama

Bir Bütünün İstenen Kesir Sayısını Bulmak


Bir Bütünün İstenen Kesir Sayısını Bulmak

Kesir Verilen Sayının Bütününü Bulmak


Kesir Verilen Sayının Bütününü Bulmak

Kesirlerde Toplama


Kesirlerde Toplama

Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama


Paydaları Eşit Olan Kesirleri Toplama

Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri Toplama


Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri Toplama


Kesir Resimleri

 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Kesir Sunumları

 • 6
  Önizleme: 3 yıl önce

  Resimli açıklamalı örnekli kesirler sunusu..

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KESİRLER

  2. Sayfa
  KESİR CEŞİTLERİKesirler 2 çeşittir.1- Basit Kesirler +(Birim Kesirler )2- Bileşik Kesirler+ Tamsayılı Kesirlerstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  3. Sayfa
  1- Basit KesirlerPayKesir ÇizgisiPaydaPayı paydasından küçük olan kesirlere Basit Kesir denir.1 2 5 4 12 16 100 2 3 9 5 100 50 1000style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  Birim Kesirler1PayKesir ÇizgisiPaydaPayı bir olan basit kesirlere Birim Kesir denir.1 1 1 1 1 1 12 3 9 5 100 50 1000style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  PayKesir ÇizgisiPaydaPayı paydasına eşit yada paydasından büyük olan kesirlere Bileşik Kesir denir.3 5 10 8 102 516 10000 2 3 9 5 100 50 10002- Bileşik Kesirlerstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  PayKesir ÇizgisiPaydaBasit Kesirlere bir veya daha fazla bütün eklenen kesirlere Tamsayılı Kesir denir.1 2 Tamsayılı KesirlerTam Kısım3525103821100Yada Bileşik Kesirlerin Tam sayılı olarak gösterilişine denir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  7. Sayfa
  KESİRLERİ SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERMEK01201 2 3 45 5 5 5556 7 8 95 5 5 5105115145style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  TAM SAYILI KESİRİ BİLEŞİK KESRE ÇEVİRMEBir tam sayılı kesri bileşik kesre çevirirken:Kesrin paydası ile tam sayı çarpılır, çarpım pay ile toplanıp paya yazılır.Örnek: 325Tam sayılı kesrini bileşik kesre çevirelim.325=+5( )x=517style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_x

  9. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRİ TAM SAYILI KESRE ÇEVİRMEBir bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken:Kesrin payı paydasına bölünür, bölüm tam kısma, payda aynen paydaya ve kalan ise paya yazılır.Örnek: 144Bileşik kesrini tam sayılı kesreçevirelim.144=4=(14 / 4)1443122style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  10. Sayfa
  DOĞAL SAYILARI BAYAĞI KESİR OLARAK YAZMADoğal Sayılar paydaları 1 olan Bayağı Kesirlerdir.ÖRNEK:12 =34 =23 =96 =123423961111style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  11. Sayfa
  KESİRLERİ GENİŞLETME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarparsak kesrin değeri değişmez. Buna Kesirlerin Genişletilmesi diyoruz.ÖRNEK :25Kesrini 4 ile genişletelim.25=25x 4x 4=820(4)style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  KESİRLERİ SADELEŞTİRME Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölersek kesrin değeri değişmez. Buna Kesirlerin Sadeleştirilmesi diyoruz.ÖRNEK :412Kesrini 4 ile sadeleştirelim.412=412: 4: 4=13style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMABayağı Kesirleri pay veya paydalarına bakarak; büyük veya küçük olmalarına göre sıralayabiliriz.style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  14. Sayfa
  Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesir daha büyüktür.1. PAYLARI EŞİT OLAN KESİRLERİ SIRALAMA :ÖRNEK :Aşağıdaki şekillerde büyük olanı görmeye çalışalım.1214>Çünkü küçük payda daha az parçaya bölmek demektir.style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

  15. Sayfa
  2. PAYDALARI EŞİT OLAN KESİRLERİ SIRALAMA Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür.ÖRNEK :Aşağıdaki şekillerde büyük olanı görmeye çalışalım.1434<style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

  16. Sayfa
  Önce kesirlerin paydaları veya payları eşitlenir. Paydalarını eşitlemek daha kolaydır.2. PAY ve PAYDALARI EŞİT OLMAYAN KESİRLERİ SIRALAMA :ÖRNEK :25ve kesirlerinden hangisi daha büyüktür?142514,(5)(4)2 x 45 x 41 x 54 x 5820520>style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  17. Sayfa
  BİR BÜTÜNÜN İSTENEN KESİR SAYISINI BULMAKBunun için önce: bütün, paydaya bölünür, sonra pay ile çarpılır.ÖRNEK :72 sayısının ‘ si kaçtır?237272 : 3 = 2424242424 x 2 = 48style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typeppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typeppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typeppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typeppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  18. Sayfa
  KESRİ VERİLEN SAYININ BÜTÜNÜNÜ BULMAKBunun için önce parça paya bölünür, sonra payda ile çarpılır.‘ si 40 olan sayının tamamı kaçtır?2340 : 2 = 2020202020 x 3 = ÖRNEK :604060style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_xppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typeppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typeppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xxshearppt_xppt_xppt_ystyle.visibility

  19. Sayfa
  KESİRLERDE TOPLAMA

  20. Sayfa
  1- PAYDALARI EŞİT KESİRLERDEPaylar toplanır paya yazılır. Ortak paydalardan biri paydaya yazılır.3727+ÖRNEK :=3 + 27=573+2style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

  21. Sayfa
  A- Paydaları birbirinin katı ise: 2- PAYDALARI EŞİT DEĞİLSE:Küçük olan paydayı çarparak diğer paydaya eşitleriz.23 2+ÖRNEK :=2 x 43 x 4=212123+3+3+3(4)+812212+=101212style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xxshearppt_xstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM…style.visibilityppt_xppt_y

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kesirler sayı doğrusunda nasıl gösterilir sunusu..

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BASİT KESİRLERİ GÖSTERME:Önce bir sayı doğrusu çizilir.Sayı doğrusunda 0 ile 1 işaretlenir.01style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  BASİT KESİRLERİ GÖSTERME:Verilen kesrin paydası kaç ise; 0 ile 1 arasını payda sayısına böleriz.01......style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  ÖRNEK:14/6 Kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.01......style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  ÖRNEK:22/6 Kesrini sayı doğrusunda gösteriniz.01......style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRLERİ GÖSTERME:Bire eşit ya da birden büyük olacaklarından sıfır ile bir arasında olamazlar. 012............style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRLERİ GÖSTERME: 10/6 kesrini sayı doğrusunda gösterelim.012............style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRLERİ GÖSTERME: 8/6 kesrini sayı doğrusunda gösterelim.012............style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRLERİ GÖSTERME: 11/6 kesrini sayı doğrusunda gösterelim.012............style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRLERİ GÖSTERME: 7/5 kesrini sayı doğrusunda gösterelim.012..........style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  BİLEŞİK KESİRLERİ GÖSTERME: 9/5 kesrini sayı doğrusunda gösterelim.012..........style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  TAM SAYILI KESİRLERİ GÖSTERME:Tam sayı kısımları bütün olarak alınır, kesir kısımları ise sonra gelen tam sayıdan oluşturulur.955style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  TAM SAYILI KESİRLERİ GÖSTERME:Kesrini sayı doğrusunda gösterelim.3510123tam.....style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  TAM SAYILI KESİRLERİ GÖSTERME:Kesrini sayı doğrusunda gösterelim.24201231tam....1tamstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  TAM SAYILI KESİRLERİ GÖSTERME:Kesrini sayı doğrusunda gösterelim.13201231tam...1tamstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  KESİRLERDE TOPLAMA ÇIKARMA PROBLEMLERİ,1) 126 sayfalık bir kitabın önce 2/6 ‘sini, sonra da 1/6 ‘ini okudum. Toplam kaç sayfa kitap okumuşumdur?2) Bir marketteki 255 tane sütün 1. gün 3/15 ’i, 2. gün 4/15 ’i 3. gün ise 6/15 ‘i satıldı. Geriye satılmayan kaç tane süt kalmıştır?3) 13 düzine kalemin önce 4/13 ‘ü sonrada 3/13 ‘ü satıldı. Geriye kaç kalem kalmıştır?4) 147 tane cevizin 2/7 ’si çürük çıkmıştır. Çürük çıkmayan ceviz sayısı kaçtır?5) 6/9 ‘u ile 2/9 ‘sinin farkı 128 olan sayı kaçtır?6) Ali Bey maaşını 2/10 ‘sini kiraya, 1/10 ‘ini market ihtiyaçlarına, 3/10 ‘ ünü de borçlarına verdi. Geriye cebinde 750 lirası kaldığına göre Ali Bey’ in maaşı ne kadardır?7) Ömer cevizlerinin 2/7 ‘sini Mustafa’ ya, 3/7 ‘sini de Emre’ ye veriyor. Ömer’ in 36 tane cevizi kaldığına göre Ömer’ in toplam kaç cevizi vardı? 8) Bir deponun 2/8 ‘si doludur. 639 L daha su konulduğunda deponu 5/8 ‘i doluyor. Buna göre depo toplamda kaç litredir?

Kesir Videoları

 • 2
  2 ay önce

  Kesir Nedir Animasyon Videosu

 • 1
  2 ay önce

  Kesir nedir, Kesir türleri ve kesirleri dönüştürme konu anlatımı ve çözümlü örnekler videosu

Kesir Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kesir Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Kesir Nedir?
  Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.